20 ویژگی که هر راهنمای گردشگری خوب باید داشته باشد – تریپ ساز

در زیر به ۸ دلیل برای اینکه انتخاب شغل راهنمای گردشگری بهترین راه برای سفر در حین کسب درآمد است، می پردازیم. به دلیل اینکه در بسیاری موارد مدیر تور (لیدر) و راهنمای تور یک نفر هستند، وظایف آنها در برخی موارد با هم تداخل دارد. برخی از لیدر تورها، خلاقیت را در بلد بودن تقلید صدا و تعریف داستانهای فكاهی خلاصه می كنند اما لیدر تور هایی هستند كه بدون انجام عملیات آكروبات می توانند گروهی شاد و پرانرژی داشته باشند. امکان تکرار دارند و همچنین لازم نیست شما نگران از دست دادن برخی مطالب بخاطر ازدحام جمعیت در تورها باشید.

معایب این نوع اپها نیز بر ما پوشیده نیست. بنابراین اگر بدون تورهای گروهی در ایران سفر کنید، دیگر لازم نیست هزینه زیادی بابت همراهی یک راهنمای گردشگری بپردازید. اگر اهل درس و دانشگاه هستید، می توانید از طریق دانشگاه اقدام کنید. علاوه بر امکان جستوجوی جاذبهها در اپلیکیشن میتوانید، شهرها و یا حتی المانهای خاصی در یک جاذبه را جستوجو کنید و به محتوای مورد نظر خود برسید. راهنمای گردشگری تور یک انسان است که علاوه بر توضیحات درباره جاذبهها، شما را درباره اطلاعات مورد نیاز دیگرتان آگاه میکند.

تمام تلاش نویسندگان و گویندگان در آوایار بر این است که شما با گوش دادن به محتوای جاذبههای گردشگری احساس کنید یک تور لیدر خصوصی در کنار شما است. اپلیکیشن آوایار یک راهنمای ایرانگردی جامع درباره میراث فرهنگی و گردشگری ایران است. با نگاهی آسیبشناسانه به نظر میرسد ریشه این مشکل اساسی را در وهله اول در ساختار وزارت میراث فرهنگی جستوجو کرد.

گردشگری فرهنگی نوعی از گردشگری است که در رابطه با فرهنگ یک کشور یا منطقه است. از این نظر یک راهنمای گردشگری شخصی است که غالبا آگاهی و آشنایی ویژهای با خصوصیات فرهنگی، اقلیمی و اجتماعی منطقه و مقتضیات، آداب و رسوم و مقررات مرتبط با این مکانها دارد که در راهنمایی گردشگران مورد استفاده قرار میگیرد. شما با نصب این اپ روی گوشی خود یک تور لیدر شخصی را همیشه همراه خود دارید.

دیدگاهتان را بنویسید