گردشگری و توسعه – راهنمای نویسندگان

در ادامه این برنامه سعید بادامچی شبستری رئیس اداره دوم شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه گفت: چینی ها معمولاً برای بیزینس به ایران می آیند. رئیس اداره دوم شرق آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه به بحث صدور ویزا برای چینی ها اشاره نمود و گفت: ما حتی ویزاهای یک روزه می دهیم اما در بعضی موارد مشاهده نموده ایم که طرف چینی چهار بار ویزای توریستی از دفاتر مسافرتی ایران گرفته است چون ویزای توریستی نسبت به ویزاهای دیگر ارزان تر است اما ما مطمئن هستیم که این طرف چینی برای بیزینس چهار بار به ایران آمده نه برای گردش.

راهنمای تور مسافرتی باید حافظه خوبی در به یاد سپاری اطلاعات تاریخی، رویدادها، حقایق، اعداد و ارقام داشته باشد. وی ادامه داد: در دو سال گذشته با همکاری وزارت خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد، دو گروه مستندساز چینی با هزینه ما به ایران آمدند، اما به هر حال برای جذب توریست باید پول خرج کنیم. معمولاً توریست های چینی تصور می نمایند که اگر به ایران بیایند، با جنگ و داعش روبرو خواهند شد. 7. بحث و نتیجهگیری: متضمن آثار و اهمیت یافتههای پژوهش و یافتههای پژوهشهای مشابه دیگر با تأکید بر مغایرتها و علل آن، توضیح قابلیت تعمیمپذیری و کاربرد علمی یافتهها و ارائه رهنمودهای لازم برای ادامه پژوهشهای مرتبط با موضوع، نتیجهگیری، توصیهها و پیشنهادهای احتمالی.

وی اضافه کرد: بحث آموزش زبان چینی و آموزش آشپزی چینی در تهران بسیار بااهمیت است. مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات معاونت گردشگری به سه مکتب غذایی در دنیا اشاره نمود و گفت: مکتب غذایی رومی یا غربی، مکتب غذایی چینی و ایرانی داریم. در ادامه محمد رنجبر مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات معاونت گردشگری گفت: گردشگرانی که از پکن به کشورهای دیگر سفر می نمایند، دارای تحصیلات عالیه هستند. راهنمای گردشگری همراه گروه سفر می کند و در شرایط مختلف مسافران را راهنمایی و اطلاعات مورد نیاز آنها در سفر را در اختیارشان می گذارد. برای مطالعه دستورالعمل تعداد غیبتهای مجاز در کلاس ها، شرکت در آزمونهای داخلی و شرایط مرخصی تحصیلی اینجا کلیک کنید.

بهتر است کلاس های تربیت تورگردان در ایران تشکیل گردد و کارگاه های آموزشی و آشپزی چینی از جمله فعالیت های ما قرار گیرد. بنابراین اگر می خواهیم گردشگران چینی را راضی نگه داریم، باید به ذائقه و خدماتی که به آنها داده می گردد، توجه کنیم. در هر صورت ما برای چینی ها راحت ویزا صادر می کنیم اما از آن طرف برای ایرانی ها دریافت ویزا چندان هم ساده نیست. ما فردگرا هستیم ولی چینی ها به صورت جمعی کار می نماید و هر دو ملت های محافظه کاری هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید