نرخ نامه روزانه راهنمای گردشگری سال ۹۸ اعلام شد – اسکان نيوز

البته سعی ما بر آن است که دولت از نرخگذاری خارج شود و نرخها بر اساس بازار عرضه و تقاضا مشخص شود. معاون گردشگری درخصوص نرخ احتمالی تورهای روسیه نیز گفت: ما هیچ نرخی را اعلام نکردهایم و بخش خصوصی بر اساس عرضه و تقاضا نرخگذاری خواهد کرد. این مهم محقق نمیشد، اما با هماهنگی که انجام شد، موفق شدیم از سال گذشته در بودجه و اعتبارات احکام سالانه این مهم را قرار دهیم و برای سال ۱۴۰۰ نیز تمدید شد. او ادامه داد: فهرست ۲هزار نفرهای از راهنمایان واجد شرایط را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دادیم که بعد از بررسیهای انجام شده متوجه شدیم ۵۰ درصد آنها توسط بخش دیگری بیمه شدهاند از این رو امکان بیمه آنها نبود.

علیرغم بیثباتی در اقتصاد جهانی و همچنین چالشهای خاص پیش روی سفر و گردشگری طی سال 2015، صنعت گردشگری حامی 284 میلیون شغل در سراسر جهان بوده و در مجموع 3.1 درصد رشد داشته و توانسته 9.8 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص دهد. معاون گردشگری درخصوص تورهای داخلی نیز گفت: از اوایل مهر سال گذشته که شاهد افزایش نرخ هتلها بودیم دیگر افزایش نرخ اتفاق نیفتاده است.

البته ممکن است برخی از تورها با گزینههایی مانند زدن واکسن یا خدمات خاص همراه باشد که قیمت را افزایش دهد و این امر مورد تایید ما نیست. علاقه مندان راهنمای تور اغلب دورههای آموزش رسمی یا غیر رسمی را به صورت کارآموزی نزد افراد با سابقه و مجرب در این حوزه میگذرانند.

ارسباران به عنوان یکی از موسسات نمونه در حوزه آموزش گردشگری، دورههای تخصصی مختلفی با تدریس اساتید مطرح و معتبر وزارت میراث فرهنگی، برگزار میکند که عبارتند از: مدیر فنی آژانس بند ب، راهنمای تور طبیعتگردی، راهنمای تخصصی گردشگری کودک، راهنمای تور دوچرخهسواری، راهنمای تور زمینگردشگری، راهنمای تور پرنده نگری و راهنمای تور کوهستان. برخی این افزایش قیمت را به دلیل اجرای پروتکلهای بهداشتی و برگزاری تورهای گردشگری با نصف جمعیت گذشته عنوان کردند و برخی نیز از جبران خسارت دوران کرونا توسط بخشهای مختلف گردشگری سخن گفتند.

دیدگاهتان را بنویسید