معرفی شغل و رشته راهنمای گردشگری【درآمد و بازار کار】

اگر بخواهیم تجربه بقیه کشورها را در این زمینه بررسی کنیم، میبینیم که دو مورد برای افراد دستاندرکار صنعت گردشگری میتواند خیلی جذاب باشد. عکسهای منتخب و برگزیده، تور مجازی با بهره گیری از تصاویر پانورامای 360 درجه، فیلمهای HD بهمراه گفتار به دو زبان فارسی و انگلیسی، نقشه های پویا و بروز از شهر شیراز و استان فارس، اطلاعات متنی به دو زبان فارسی و انگلیسی بهمراه کلکسیونهای جذاب دیگری که در ادامه بیان می شود مجموعه محتوای ارزشمند این برنامه فاخر را شکل می دهند. خیلی زود تبدیل به یک متخصص در ستون های طرح رومی، عادت های غذایی سنتی در کشورهای مختلف و نکات جذاب تاریخی خواهید شد.

«رامین ذبیحمند» عضو هیات مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی: ابتدا این توضیح را بدهم که راهنمایان گردشگری، نقش سفرای فرهنگی را ایفا میکنند و شناساندن جاذبههای فرهنگی، تاریخی و طبیعی ایران به مهمانان خارجی از جمله ماموریتهایشان است. علاقه داشتن به میراث تاریخی، جغرافیا، مکان های تاریخی و… 5. روششناسی تحقیق: متضمن طراحی تحقیق، زمان و مکان اجرای پژوهش، نمونههای مورد بررسی، روش نمونهگیری، نحوه جمعآوری اطلاعات، ابزار اندازهگیری و روشهای تحلیل کمی و کیفی مورد استفاده.

توسعه گردشگری در قرن حاضر، با پیشرفت فنآوریهای نوین و افزایش نیازهای گردشگران موجب شده تا در بخشهای مختلف تجارت گردشگری روشهای متفاوتی برای رفع نیازهای اساسی گردشگران خصوصا دریافت اطلاعات ایجادگردد. با نگاهی آسیبشناسانه به نظر میرسد ریشه این مشکل اساسی را در وهله اول در ساختار وزارت میراث فرهنگی جستوجو کرد. وی می افزاید:سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال ۷۳ خیلی در صدور کارت راهنمای تور گردشگری سخت گیری می کرد به طوری که از متقاضیان چند بار امتحان زبان خارجی می گرفت اما پس از واگذاری مسئولیت آموزش به بخش خصوصی، دایماً کارت صادر می کند چرا که هیچ تعهدی در قبال اشتغال دارندگان این کارت ها احساس نمی کند.

با اینکه وزارت میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری، چه شخص وزیر و چه معاون گردشگری، تلاشهای خودشان را برای حمایت از صنف راهنمایان انجام دادند، اما هنوز نگرانیها و مشکلاتی در این زمینه باقی است. اما این تنها مشکل «جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی» نیست؛ تعدادی از اعضای هیئت مدیره این صنف در گفتگو با ایلنا به مشکلاتی اشاره میکنند که نه فقط بر گردن کرونا که ناشی از سوءمدیریتها و کمکاریهایی از سوی برخی گردانندگان تشکل صنفیشان بوده است. اعضای هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی از مشکلاتی میگویند که در یک سال اخیر گریبانگیر تشکل صنفیشان و اعضای آن شده است؛ از کرونا گرفته تا برخی کمکاریها و سوءمدیریتها.

دیدگاهتان را بنویسید