معرفی رشته راهنمای گردشگری – شرکت آموزشی آما

علاوه بر این چیکن پارمزان، بشقاب غذاهای دریایی، پاستای آلفردو و سالاد سزار آن هم نظر خیلی ها را جلب کرده. اگر میخواهید درباره شرایط دریافت کارت تور لیدری، آمادگی آزمون تور لیدری، وضعیت کسب و کار تور لیدرها و مزایای دریافت گواهینامه و کارت مربوطه اطلاعاتی کسب کنید، با موسسات رسمی برگزار کننده دوره ها تعامل کرده و اطلاعات لام را بدست آورید. البته حضور در یک تور رسمی و تعامل با تور لیدر مربوطه نیز شما را به کف اطلاعات مورد نیاز رهنمون خواهد کرد. از آن به عنوان دیپلماسی گردشگری برای توسعه روابط فرهنگی، تعامل و توجه به قرابت ها و ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی مردمان و گردشگران جوامع میزبان و تاثیرگذاری آن بر روابط دیپلماتیک رسمی مورد توجه جدی قرار می گیرد.

او بر انجام درست کارها و برنامه های تور نظارت داشته و مسئولیت مدیریت هزینه ها و مخارج تور برعهده اوست. تحقیقات بسیاری پیرامون اهمیت راهنمایان گردشگری انجام گرفته است. در سال ۱۹۸۵ برای نخستین بار «سالنامه تحقیقات گردشگری» به موضوع نقش و اهمیت راهنمایان گردشگری اشاره کرد. از این رو می توان گفت فعالیت های گردشگری یکی از دشوارترین امور خدماتی جهان محسوب می شود که باید به تمام وجوه آن اعم از فرهنگ، تاریخ، تمدن، نوع روابط و تعامل مردمان و دولت ها مورد توجه جدی قرار گیرد. در شهر های مختلف دوره هایی در خصوص آموزش راهنمای گردشگری صورت می گیرد که با رفتن به سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری در محل خود می توانید از آن دوره ها با خبر شوید.

آموزش فنی و حرفه ای, راهنما, راهنمای گردشگری, راهنمای گردشگری فرهنگی, عمومی, فرهنگی, کتاب, گردشگری, گردشگری فرهنگی, مجموعه سوالات, مجموعه سوالات راهنمای گردشگری, مجموعه سوالات راهنمای گردشگری فرهنگی, هنر. اگر میخواهید گواهینامه و کارت راهنمای گردشگری فارسی داشته باشید، آزمون انگلیسی نیاز نخواهد بود. آمون زبان انگلیسی راهنمایان تور توسط سازمان میراث فرهنگیِ صنایع دستی و گردشگری معمولا هر دو هفته یک بار برگزار می شود و برگزار کننده آن نیز موسسه زبان علوم و فنون کیش است.

فراگیر دوره های آموزشی میتواند یک یا چند زبان را برای صدور گواهینامه انتخاب کند. کلاس های آموزشی برخی از موسسات برگزار کننده مجاز دوره های راهنمای ایرانگردی و جهانگردی به صورت اینترنتی برگزار می شود. در برخی از موسسات، دورههای آموزشی حرفهای در این زمینه برگزار و به افراد گواهینامه داده می شود. محتوای تولیدی در تورلیدر شخصی آوایار توسط محققین و تاریخشناسان و ایرانشناسان مورد بررسی و تحقیق قرار میگیرد و سپس نویسندگان حرفهای در این صنعت تمامی اطلاعات موجود را تبدیل به متن مناسب راهنمای صوتی ایرانگردی میکنند.

دیدگاهتان را بنویسید