شهرام نامی است ایرانی برای پسران

این نام نیز ریشه ترکی داشته و هاله ماه معنا میدهد. آیلا به زبان عبری – ترکی به معنی درخت بلوط یا هاله و مهتاب میباشد. این نام ممکن است از روی نام هنرمند مورد علاقه شما اقتباس شود یا گاهی دوستی که به آن خیلی عشق میورزید. فرخ یکی از شخصیتهای شاهنامه نیز بوده است. این نام معنای پاداش، هدیه و بخشش میدهد که در میان اروپاییان نیز به شهرت رسیده است.

در ایران قدیم نیز به اولین روز هر ماه شمسی در ایران هرمز گفته می شد. اگر بخواهیم حروف صدادار و بیصدا را نیز به این بازی وارد کنیم، چه تنوعی با چه ایدههایی به وجود خواهد آمد. تصور کنید وقتی اسم فرزند خود را صدا میزنید چه حسی به شما دست میدهد، آیا خوشایند است یا خوب به نظر نمیرسد؟

آناهیتا نام دخترانه ای از ریشه ایرانی به معنای الهه رودخانه و آب است. آناهیتا ایزدبانوی آب بوده که باروری و خرد را حاکم می کند. همچنین معنی، دیکته صحیح و تلفظ خاص آنها را نیز نمایش خواهیم داد. برخی عقیده دارند که اسامی بلند یا چند بخش بهتر از اسامی کوتاه هستند، بر عکس این موقعیت نیز وجود دارد.

البته برخی از منابع ریشه یونانی آن را تایید کردهاند اما به عنوان اسم دختر بین المللی ایرانی نیز شناخته می شود. این نام شگفت آور در غرب زرق و برق عجیبی دارد، در عین حال در لیست اسم بین المللی ایرانی قرار میگیرد.با این حال به تلفظ آن دقت داشته باشید زیرا تلفظ بین المللی آن Heel-ee-uh میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید