راهنمای گردشگری از این پس شغل محسوب میشود – کجارو

وی با اشاره به این که زبان خارجی بسیاری از کسانی که کارت راهنمای گردشگری را دریافت کرده اند ضعیف است، در پاسخ به این پرسش که سازمان میراث فرهنگی در صدور کارت راهنمای گردشگری به افراد تا چه اندازه به سطح کیفیت زبان آنان توجه دارد؛ می گوید:قطعاً در سیستم این سازمان در گذشته نقص هایی در این زمینه وجود داشته که امروز ما با چنین چالشی مواجه هستیم اما اخیراً تمهیداتی از سوی این سازمان اندیشیده شده است. با این همه پرسش اینست که ریشه های این ضعف کدامند و چرا بسیاری از راهنمایان برغم دریافت کارت راهنمای تور گردشگری به یک یا چند زبان خارجی تسلط ندارند؟

ابراهیم پور فرج رئیس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران در این خصوص به” قدس” می گوید:راهنمایان تورهای گردشگری در ایران برغم داشتن مهارت کافی، در دانش زبان انگلیسی یا دیگر زبان های زنده دنیا بسیار ضعیف هستند. رئیس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران با تاکید بر این که سازمان میراث فرهنگی باید نیاز تورگردانان به راهنمای گردشگر را برآورده کنند، می افزاید:البته برای این منظور باید جامعه تورگردانان ایران با مسئولان سازمان یاد شده و مراکز آموزشی بنشینند و مسایل را با دقت بررسی و حل کنند. راهنمای گردشگری همراه تیم و گروه سفر کرده و اطلاعات مورد نیاز را به مسافران منتقل می کند.

پور فرج از پیدا نشدن راهنمای گردشگر در این روزهای سال خبر می دهد و تصریح می کند : به نظر می رسد بسیاری از دارندگان کارت راهنمای تور گردشگری به کار دیگری مشغول شده اند. هرچند که بسیاری از راهنمایان تور تاکید دارند که این میزان دستمزد روزانه را تنها بابت روزهایی که تور گردشگری برقرار است میگیرند نه تمام روزهای سال و حرفه گردشگری بیشتر فصلی است. «مرتضی رحمانی موحد» معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در نشست فعالان صنعت گردشگری استان همدان، از اعلام موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعطای بیمه برای راهنمایان گردشگری خبر داد و بیان کرد:راهی چهار ساله پیموده و سیاستهایی به عنوان برنامه و راهبرد ترسیم شده و امروز باید حساب پس دهیم و بگوییم مجموعه تلاشها با مشارکت آحاد و جوامع ذینفع چه دستاوردی داشته و کدام نقطه از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در کشور را مورد تأثیر قرار داده است؟

شرط شرکت در دوره های تور لیدری، داشتن مدرک کارشناسی مورد تایید وزارت علوم است. معمولا دوره های آموزشی برای راهنمایان تور در قالب ۲ برنامه آموزشی راهنمایان ایرانگردی – جهانگردی و راهنمایان طبیعت گردی برگزار می شود. این پرسشی است که علی صدرنیا یک عضو جامعه راهنمای گردشگری ایران در پاسخ به آن به قدس می گوید:موسسات آموزشی به دلیل این که افراد از زبان های مختلفی هستند چندان روی آموزش زبان تاکید نمی کنند، درحالی که زبان رکن اصلی در این حرفه است. محمود دریایی راهنمای گردشگری یکی از آژانس های کشور که ۲۵ سال قبل وارد این حرفه شده است به قدس می گوید : هر کسی را بهر کاری ساختند.

دیدگاهتان را بنویسید