راهنمای دریافت کارت تور لیدری و معرفی شرایط و مزایا [هزینه ها و توصیه ها]

تا جایی که من در جریان هستم، متاسفانه اکثر قریب به اتفاق این افراد یا دارند از پساندازهای خودشان استفاده میکنند، یا تغییر شغل دادهاند و یا مهاجرت کردهاند. راهنمایان افرادی تحصیلکرده هستند و تربیت تخصصی آنها یک سال و تجربهاندوزیشان حدود سه سال طول میکشد؛ این نیروهای متخصص میتوانند از توانمندیشان در سایر حوزهها، مانند تدریس هم استفاده کنند و ما دغدغهمان این است که اگر به دلیل تغییر شغل یا مهاجرت این افراد، از صنف راهنمایان خروج نیرو صورت بگیرد، جایگزینی نیروهای زبده و متخصص برای آنها بسیار زمانبر و سخت خواهد بود. یکی از چیزهایی که در موزهها خیلی کم داریم، بروشورهای بهروز شده و تخصصی است؛ خدا را شکر آنقدر افرادی را با تسلط به زبانهای مختلف داریم که میتوانستند این کار را انجام دهند و بروشورهایی با زبانهای مختلف برای سایت بسیار مهمی مثل موزه ایران باستان و بقیه موزههایی که عموما تورمان را با آن آنها شروع میکنیم، فراهم کنیم که این کار هم متاسفانه پیگیری و انجام نشد و این بخشها در این دوره هم از درآمدی که میتوانست از طریق بودجهای که وزارتخانه برای انجام این کار در اختیار میگذارد، محروم ماندیم.

خانم پورپزشک، شما با ۲۷ سال سابقه فعالیت در این صنف از جمله افرادی هستید که به زیر و بم بسیاری از مشکلات گردشگری و راهنمایان آگاهید؛ طبیعتا یک بخشی از این مشکلات خیلی قدیمی است و بخشی دیگر را کرونا مضاعف کرده. آزمون مصاحبه زبان تور لیدری به هر زبانی که شما مورد نظرتان باشد برگزار می شود. امیدواریم دولت و وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی و فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی برنامه های حمایتی از راهنمایان گردشگری طراحی و تدوین نموده و بصورت عملی بخشی از آسیب های وارده به راهنمایان که در خط مقدم و پیشقراولان توسعه گردشگری هستند بعمل آورند.

با توجه به اهمیت موضوع، این مصاحبه با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان، رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری، رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی، رئیس اداره حراست و مسئول دفتر هماهنگی و همکاری در محل معاونت گردشگری برگزار شد. بسیاری از کارشناسان، شش عامل را در انتخاب رشته گردشگری و دیگر رشتههای مرتبط با آن موثر میدانند این عوامل به ترتیب شامل جذابیت شغل، پتانسیل و فرصت پیشرفت، امنیت شغل در آینده، دستمزد خوب و مکفی، امکان ارائه خدمت به جامعه و رضایت شغلی است. چون در جامعه راهنمایان، تنها منبع درآمدی که وجود دارد، از بخش آموزش آن است؛ کلاسهای آموزشی که برای توانافزایی اعضا گذاشتهاند یا دورههای بازآموزی که میگذارند و دورههای تخصصی، تنها منبع درآمد است به اضافه حق عضویت بسیار ناچیزی که اعضاء سالیانه میپردازند.

ادامه این پاندمی و بیکاری میتواند مشکلات زیادی را نه فقط برای خود راهنمایان، بلکه برای کشور ایجاد کند. فقط به او اعلام میشود که تورش لغو شده است.» به گفته حاجی سعید کانون راهنمایان گردشگری در یک سال و نیم گذشته، با ارسال بیش از ۵۰۰ نامه به مسئولان و نمایندگان، دلایل توجیهی را در نهادهای متولی مطرح و ضرورت پرداخت بیمه این صنف را تبیین کرد.

دیدگاهتان را بنویسید