راهنمای انتخاب اسامی دخترانه

آرمین ریشه ایرانی و آلمانی دارد و به معنی مرد همیشه پیروز است. از شخصیتهای شاهنامه و چهارمین پسر کیقباد از دودمان کیانی آرمین نام دارد. اصلان همچنین یکی از شخصیتهای مجموعه نارنیا بوده و وجهه بین المللی دارد. این نام کمیاب پسرانه ریشه عربی دارد که در کشورهای اروپایی رواج یافته است. فرخ یکی از شخصیتهای شاهنامه نیز بوده است. یکی از شخصیتهای شاهنامه و فرزند بیژن که با یزدگرد جنگید. به معنای دارنده مهر است و یکی از شخصیتهای جذاب شاهنامه به حساب میآید. آدرین یک اسم بین المللی ایرانی برای کودک شما به حساب میآید که ریشه لاتین داشته و کم کم به فارسی وارد شده است.

همانطور که متوجه شدهاید این نام نیز ریشه باستانی و ایرانی دارد. نظرسنجی مجله تایم | کدام خواننده پاپ جذاب ترین صدا را دارد؟ جالب اینکه این اسم در سطح بین المللی طرفداران زیادی دارد و مسلمانان در سراسر جهان آن را برای فرزند خود انتخاب مینمایند. انتخاب نام مناسب در دنیای رقابت امروزی بسیار اهمیت دارد. توجه کنید که لیست بالا به شما در زمینه انتخاب اسم بین المللی ایرانی کمک خواهد کرد. آناهید: آناهیتا، ازبین برنده ناپاکی و پلیدی، نام ایزد آب که در اوستا به صورت دوشیزه ای بسیار زیبا و بلند بالا توصیف شده است.

این اسم بین المللی ایرانی برای ما بیشتر با حضور عادل فردوسیپور پر رنگتر شده است. یک نام مناسب برای علامت تجاری را می توان به نام اشخاص تشبیه کرد که برای هر فرد متفاوت بوده که می توان آن فرد را با آن اسم شناخت و از آن نام برد . این نام معنای محبوب می دهد و یکی از پیامبران بنی اسرائیل بوده که به سبب صدای خوب شهرت داشته است. معنی دانیال: دانیال از پیامبران بنی اسرائیل و همزمان کورش کبیر و داریوش بزرگ هخامنشی بوده است. رُهام : نام یکی از پهلوانان ایرانی. جدول زیر فهرستی از نامهای اصیل ایرانی پسر بر اساس حروفی که با آن آغاز میگردند میباشد.

خیلی از مردم با انتخاب نام های اصیل ایرانی با معنی برای فرزندانشان سعی میکنند اصالت و ایرانی بودن خود را نشان دهند. فهرستی از اسم های پسرانه ایرانی با معنی و به ترتیب حروف الفبا برای شما گردآوردی کردهایم. معنی اسم آمتیس : آمیتیس، نام دختر خشایار پادشاه هخامنشی که با بختنصر پادشاه بابل ازدواج کرد.

دیدگاهتان را بنویسید