در مورد شغل راهنمای گردشگری بیشتر بدانید – اخبار رسمی

3. میزان غیبت مجاز در هر درس 17/3 کل ساعات هر درس خواهد بود . با توجه به اینکه مزیتهای رقابتی در صنعت جهانگردی از طریق نیروی کار حاصل میشود، بنابراین میزان تحصیلات، مهارتها، آموزشها، تعهد و نگرش مثبت آنها نسبت به شغلشان اهمیت فراوانی دارد و برای استخدام و حفظ نیروی کار در بازار کار درک نیازها و خواستههای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است. ESFJ این تیپ شخصیتی از کارهای خدماتی لذت می برد و دوست دارد با مردم در تماس باشد و به آنها کمک کند. بازارکار راهنمای تور ارتباط مستقیمی با صنعت گردشگری دارد. راهنما مسافران را به هنگام سفر و دشواریهای شخصی کمک میکند و بر انجام درست برنامه و کارها نظارت دارد.

با این توضیحات، کار راهنمای گردشگری این است که همراه گروه سفر کند و در شرایط مختلف مسافران را راهنمایی و اطلاعات مورد نیاز آنها در سفر را در اختیارشان بگذارد. اما در بسیاری موارد چون مدیر تور وظایف مربوط به راهنمای گردشگری را نیز انجام می دهد (که البته از نظر استانداردهای بین المللی مانعی ندارد)، تفکیک آنها از یکدیگر سخت می شود.

معمولاً بعضی از رستوران های چینی در تهران مواد اولیه تهیه غذای آنها ایرانی است. تشابه ما با آنها در سنتی بودن است ولی بزرگترین تفاوتمان در این است که چینی ها به طور اخلاقی واقع بین هستند ولی ایرانی ها انسان های متوقعی هستند. مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات معاونت گردشگری به سه مکتب غذایی در دنیا اشاره نمود و گفت: مکتب غذایی رومی یا غربی، مکتب غذایی چینی و ایرانی داریم.

در ادامه محمد رنجبر مدیرکل دفتر آموزش و مطالعات معاونت گردشگری گفت: گردشگرانی که از پکن به کشورهای دیگر سفر می نمایند، دارای تحصیلات عالیه هستند. آموزش فنی و حرفه ای, راهنما, راهنمای گردشگری, راهنمای گردشگری فرهنگی, عمومی, فرهنگی, کتاب, گردشگری, گردشگری فرهنگی, مجموعه سوالات, مجموعه سوالات راهنمای گردشگری, مجموعه سوالات راهنمای گردشگری فرهنگی, هنر. 1. مقاله ارسال شده نباید قبلاً در هیچ نشریة داخلی یا خارجی و یا مجموعه مقالات خارجی چاپ شده باشد. 3. مقدمه: متضمن اطلاعات زمینهای، ضرورت انجام پژوهش، سؤالات بیپاسخ و نحوة پاسخدهی مقاله به آنها در خصوص موضوعات مقاله و هدف تحقیق.

دیدگاهتان را بنویسید