آموزش راهنمای گردشگری فرهنگی|آموزشگاه راهنمای گردشگری فرهنگی با مدرک

در این شرایط سطح موفقیت هر توری به توانایی های راهنمایش، اطلاعات، توانمندی ها، صبوری و قدرتش در كنترل گروه، بستگی دارد.راهنمایان حرفه ای به خوبی می دانند این معیار های ساده تا چه اندازه اهمیت داشته و تا چه میزان می تواند در جلب بیشتر گردشگران نقش ایفا كند .

حال برخی از این توانایی ها مادرزادی بوده و برخی قابل یادگیری و تمرین هستند. این آموزشها در دو دستهی ایرانگردی – جهانگردی و طبیعتگردی ارائه میشود و شرکتکنندگان میتوانند بر اساس علاقهی خود در آن دوره شرکت کنند. با داشتن تجربه و سرمایه لازم می تواند خود آژانس مسافرتی و گردشگری تاسیس کند. با این حال شغل راهنمای تور مثل هر شغل دیگری مستلزم داشتن یکسری مهارت است؛ از آن جمله میتوان به ویژگیهای اخلاقی اشاره کرد، علاقهمندان علاوه بر ادب و نزاکت و ظاهری آراسته، باید از نظر بهداشت فردی، احساس مسئولیت، آداب معاشرت، مدیریت بحران و توجه به خواستههای دیگران نیز موجه باشند.

فصلیبودن شغل مربوطه نیز میتواند برای علاقهمندان چالشبرانگیز باشد، چراکه تقاضا برای سفر در فصول مختلف سال، متفاوت است و تعداد تورها در برخی فصول کاهش مییابد. چنین فردی برای شغل راهنمای تور، از آژانس مربوطه حقوق میگیرد و در طول سفرها نیز تمام هزینههای سفرش نظیر هتل و غذا نیز توسط آژانس حساب میشود. آشنایی به زبانهای خارجه نیز خود یک امتیاز محسوب میشود و به رابطهی بهتر با اعضای خارجی گروه کمک خواهد کرد. راهنمای تور، زندگی خود را عمدتا درکنار مسافران و توریست ها و اغلب در نواحی توریستی سپری می کند و اغلب در چند منطقه یا کشور دارای مهارت و تجربه های مناسب است.

همچنین قومیت های مختلف ایرانی و فرهنگ های خاص هر یک، در کنار انسجام فرهنگی ملی، خود از عمده ترین جاذبه های گردشگری ایران تلقی می شود. جالب است بدانید که هر سال با توجه به نیازهای دنیای گردشگری و سفر، دورههای جدیدی به این آموزشها اضافه میشود که از آن جمله میتوان به دورههای راهنمای تور پرندهنگری، راهنمای تور کوهستان، راهنمای تور زمینگردشگری، راهنمای تور کودک، راهنمای تور دوچرخهسواری و دورهی مدیریت فنی آژانسهای مسافرتی اشاره داشت. آموزشگاهها بعد از پایان هر درس آزمون داخلی برگزار میکنند و اگر افراد این آزمونها را با نمره قبولی پشت سر بگذارند، به مرحله آزمون جامع میرسند.

دیدگاهتان را بنویسید