آشنایی با شغل راهنمای گردشگری

اگر می خواهیم که سرزمین ایران را به گردشگرانی مانند چین بشناسانیم باید روی این مکتب غذایی نیز کار کنیم چون مکتب غذایی ایران با چین تشابهاتی دارد. معاون گردشگری با اشاره به ظرفیتهای بسیار زیاد گردشگری در داخل کشور و بازدید و اقامت بیش از ۱۴۰ میلیون نفر در اقامتگاههای گردشگری در سال ۹۵، خاطرنشان کرد که یکی از تلاشها و توفیقات در نوآوریهای گردشگری در ۴ سال، معکوس شدن تخلیه و خروج جوانان از روستاها و نداشتن انگیزه بوده که به سمت ایجاد هیجان و کار و فعالیت اقتصادی در حوزه صنایعدستی و گردشگری و محصولات کشاورزی حرکت کرده و ایجاد شده است.وی با اشاره به اینکه ایران از نظر جاذبههای طبیعی جزو ۵ کشور جهان است، اعلام کرد:سه هزار و ۱۰۰ جاذبه طبیعی شناسایی و ثبت شده است و اطلس جاذبههای طبیعی برای گردشگری را منتشر خواهیم کرد.

با توجه به فراگیری بیماری ” کوید19 ” در دو سال اخیر در جهان بسیاری از مشاغل و کسب و کارهای گردشگری با آسیب های جدی مواجه شده اند و حتی بسیار تعطیل و به ناچار از این صنعت به سایر مشاغل کوچ اجباری نموده اند! راهنمای گردشگری کسی است که اطلاعات زیاد و کاملی به اماکن تاریخی، میراث و جاذبه های گردشگری دارد و آن را با زمان قابل درک به دیگران منتقل می کند. «مرتضی رحمانی موحد» معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری در نشست فعالان صنعت گردشگری استان همدان، از اعلام موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعطای بیمه برای راهنمایان گردشگری خبر داد و بیان کرد:راهی چهار ساله پیموده و سیاستهایی به عنوان برنامه و راهبرد ترسیم شده و امروز باید حساب پس دهیم و بگوییم مجموعه تلاشها با مشارکت آحاد و جوامع ذینفع چه دستاوردی داشته و کدام نقطه از فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در کشور را مورد تأثیر قرار داده است؟

از این رو با توجه به دانش و سطح آگاهی و اطلاعات گردشگران و انتظارت آنان از جوامع میزبان و مقاصد گردشگری، جایگاه و اهمیت راهنمایان گردشگری و نقش آنان در توسعه فعالیت های گردشگری مهم و ارزشمند است. امیدواریم دولت و وزارت میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی و فراکسیون گردشگری مجلس شورای اسلامی برنامه های حمایتی از راهنمایان گردشگری طراحی و تدوین نموده و بصورت عملی بخشی از آسیب های وارده به راهنمایان که در خط مقدم و پیشقراولان توسعه گردشگری هستند بعمل آورند.

وی به لزوم عرضه و معرفی فعالیتها و خدمات گردشگری اشاره و عنوان کرد که عدم بیان خدمات ظلم است، به طوری که ابهامات و گلایهها همیشه از عدم تعامل و گفتگو و نبود مکانیزم تعاملی است که با انجام گفتگو و تهیه فهرست دستاوردها برای رسیدن به نقاط مطلوبتر مصمم شدهایم.رحمانیموحد با بیان اینکه صنعت گردشگری از این نوع نگاه ریشه میگیرد و در صورت وجود آن موفقیت حاصل میشود، افزود که گردشگری برای همه یک امانت است و باید برای فردی که با امید و برنامه برای دیدن جذابیتهای کشور سفر میکند، در حفظ و حراست و میزبانی مطلوب کوشا باشیم.وی با تأکید بر اینکه پایداری و استمرار در حوزه گردشگری پیشبینی شده است، گفت:با وجود گردشگریِ پایدار، اقتصاد و امید شکل میگیرد و آینده ساخته میشود و تلاش در سازمان میراث فرهنگی نیز رسیدن به تصمیمی جامع و اجرایی قاطع و مثبت است.

دیدگاهتان را بنویسید